วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ขอรับบริจาคเลือดด่วน

ขอความร่วมมือกับเืพื่อน ๆ ที่ใช้mailในการ่ติดต่อกับทุกๆ คน ขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ฟ (ORH-)ซึ่ง่คนที่ป่วยตอนนี้เป็นมะเร็งในเม็ดเลือดอาการขั้นที่ 4
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่่่โ๋รงพยาบาลปทุมเวช รังสิต เตียง 712 ชื่อนางทองยุ่น จุนเจริญ  ถ้าเพื่อนๆ ใครมีเลือดกรุ๊ปนี้ขอความกรุณาช่วยไปบริจาคได้ที่
สภากาชาดไทยแล้วบอกชื่อผู้ป่วยตามนี้ ทางสภากาชาดเค้าจะแจ้งไปทาง่โรงพยาบาลเองหรือไปที่โรงพยาบาลปทุมเวชเลยก็ได้
ช่วย ๆ กันหน่อย ได้บุญทุกคน ตอนนี้คนไข้ทรมานมาก คนไข้มีลูกอีกตั้งสามคน ยังเรียนหนังสือกันทั้งหมด
ถ้า่ไม่มีเลือดกรุ๊ปนี้ก็ช่วยกันส่งต่อ ๆ ไปเรี่อยๆ จะขอบคุณมาก คนไข้กับผู้เขียนไม่ได้เป็นอะไรกัน แค่คนไข้เป็นคนที่ดูแลเด็กในโรงเรียนอนุบาลที่ลูกของ
่่๋ผู้เขียนไปเลี้ยงที่นั่น เป็นคนดี รักเด็กมาก ๆ เราช่วยอะไรได้ก็ช่วยกันไป
       คนไข้ชือ นางทองยุ่น จุนเจริญ เบอร์โทรคนไข้ 085-253-2090
       โรงพยาบาลปทุมเวช รังสิต
        เตียง 712 
ป๊อก
-- 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น