วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

โครงการประกันภัยการกุศล สมทบทุนจัดซื้อรถเข็น สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ

“ซื้อประกัยที่ไหนก็ซื้อได้ ซื้อประกันที่นี่มีส่วนสร้างกุศลให้ตัวท่านเอง”
“ โปรดส่งต่อ เพื่อเป็นการร่วมสร้างกุศลอีกทาง ”

เรียนทุกท่าน อนุญาตประชาสัมพันธ์ “โครงการประกันภัยการกุศล สมทบทุนจัดซื้อรถเข็น สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ”  โดยรายได้จากการจำหน่าย ประกันภัย พ.ร.บ. จะสมทุนจัดซื้อรถเข็น รถโยก สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ในเขตภาคตะวันออก และทั่วประเทศ โดยสมารถสั่งซื้อประกัน, บริจาคสิ่งของ เช่น ไม้เท้า วอล์คเกอร์ เลี้ยงอาหาร ในโอกาสวันเกิด หรือวันสำคัญต่างๆ  หรือสมทบทุนจัดซื้อตามกำลังศรัทธา ได้ที่ สมาคมคนพิการภาคตะวันออก โทรศัพท์ 038354006 มือถือ โทร 081-2470044

จึงเรียนมาเพื่อบอกบุญสำหรับทุกๆ ท่าน

ขอแสดงความนับถือ
นายณรงค์ ไปวันเสาร์
นายกสมาคม

หมายเหตุ
-          ทางสมาคมฯ จะมีการเรียนเชิญทุกท่านที่บริจาค หรือซื้อประกันภัย ร่วมเป็นเกียรติมอบรถเข็น รถโยก และกายอุปกรณ์ ให้คนพิการทุกครั้งที่มีการมอบ
-          ทุกครั้งที่ซื้อประกันภัย ทางสมาคมจะออกใบเสร็จรับเงินให้ท่านในนามสมาคมคนพิการภาคตะวันออก เพื่อ “สมทบทุนโครงการจัดซื้อรถเข็น รถโยก สำหรับคนพิการ”
คำอธิบาย: ead
สมาคมคนพิการภาคตะวันออก
๑๐/๓๗-๔๐ หมู่ ๒ อ่าวอุดม ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๒๐๒๓๐
โทร/โทรสาร ๐๓๘ ๓๕๔๐๐๖ มือถือ ๐๘๑ ๒๔๗๐๐๔๔
“ซื้อประกัยที่ไหนก็ซื้อได้ ซื้อประกันที่นี่มีส่วนสร้างกุศลไปในตัว”
“โปรดส่งต่อ เพื่อเป็นการร่วมสร้างกุศลอีกทาง


รถเข็นคนละ 7,500 บาทขึ้นไป (สมทบทุนตามกำลังศรัทธา)
ไม่เท้า ไม้ค้ำยัน วอล์คเกอร์ คู่ละ 700 บาท ขึ้นไป (สมทบทุนตามกำลังศรัทธา)
รถโยกคันละ 5,500 บาท  (สมทบทุนตามกำลังศรัทธา)
รถเข็นสปอร์ต น้ำหนักเบา ปั่นง่าย ของใหม่ 70,000 บาท มือสอง 35,000 บาทขึ้นไป
รถเข็นไฟฟ้าคันละ 50,000 บาท ขึ้นไป เหมาะสำหรับคนที่เป็นอัมพาต คนที่ไม่มีแขน
-- 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น