วันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2554

ทีวีธรรมะ 24 ช.ม.


http://www.watyan.tv/

ทีวีธรรมะ 24 ช.ม. เน้นหลากหลาย

         นายพรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เปิดเผยว่า สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (World Buddhist Television Of Thailand หรือ WBTV) วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2547 ภายใต้มูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ขยายเครือข่ายการเผยแผ่ธรรมะให้กว้างขวางและเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของสถานี WBTV ที่ว่า สื่อธรรมะเพื่อสันติสุขของชาวโลก โดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานกรรมการอำนวยการ ออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง

         โดยเน้นเนื้อหา สาระด้านธรรมะอย่างหลากหลาย (วาไรตี้) ทั้งเรื่องราวที่เกี่ยวกับ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม สารคดี ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และข่าวสารที่ทันเหตุการณ์ ออกอากาศผ่านดาวเทียม NSS 6 KU ความถี่ 11635 MHz SYMBOL RATE 275000 KSPS แนวการรับ H สามารถรับชมได้ทั่วประเทศไทย และประเทศในแถบเอเชียอาคเนย์ ได้แก่ ลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง ไต้หวัน และตอนใต้ของประเทศจีน และได้เชื่อมสัญญาณการถ่ายทอดเข้าเว็บไซต์ watyan.tv จึงขอเชิญชมพุทธศาสนิกชนร่วมชมรายการต่างๆ ของทางสถานี ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


ที่มา :  http://www.amulet-buddha.com/ทีวีธรรมะ-24-ชม-เน้นหลากหลาย-t5513.0.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น