วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2553

เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา

เมื่อวันที่ 2 - 4 กันยายน  2553  ข้าพเจ้าได้ไปทัศนศึกษาที่เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ไปดูปราสาทต่าง ๆ ดูวิถีชีวิตของคนที่นั่น สิ่งที่ได้ดูได้เห็นคุ้มค่ามาก ทั้งปราสาทโดยเฉพาะนครวัด - นครธม และวิถีชีวิตของคนที่อยู่ในทะเลสาป  เหลือเชื่อจริง ๆ ไม่เชื่อดูรูปพวกนี้ซิ หรือคลิกไปที่เว็บสายชั้น ป.๔ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ก็ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น